Hyr du redan hos oss?

Ordning och trivsel
För att alla hyresgäster skall trivas tillsammans är det viktigt att man inte störs av kringboende. Alla hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn samt följa reglerna. Vårt område blir vad vi gör det till och vi strävar efter god samverkan och en trevlig ton i dialogen. Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser, kan bli uppsagd från lägenheten.

Felanmälan
Vid inflyttning överlämnas uppgifter om hur du skall gå till väga.

Våra hyresgästregler

Alla ska trivas

För att alla hyresgäster skall trivas tillsammans är det viktigt att man inte störs av kringboende. Alla hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn samt följa reglerna. Vårt område blir vad vi gör det till och vi strävar efter god samverkan och en trevlig ton i dialogen. Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser, kan bli uppsagd från lägenheten.

Hyresgästlagen § 25

Så här står det i hyreslagen § 25:
”Hyresgästen är skyldig att när han använder lägenheten iaktta allt som fodras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten.” Hyresgästens skyldigheter gäller inte bara lägenheten, utan också i gemensamma utrymmen som t ex tvättstuga, hiss och trappa.

Några exempel på vad lagen menar:

 • Man får inte störa genom att föra oväsen genom att exempelvis skrika, spela hög musik eller ha TV-volymen alltför högt. Grannarna får ej heller störas av oväsen från besökare till lägenhet.
 • Hundar får ej skälla eller yla, så att omkringboende störs.
 • En enkel tumregel kan vara att ingenting ska höras in till grannarna mellan kl 22.00 och kl 08.00, eftersom man skall kunna sova ostört.
 • Kontakta alltid hyresvärden vid allvarlig eller upprepad störning. Vid lägenhetsbråk och misshandel skall alltid Polis kontaktas. Ring 112.

Vad står det i mitt hyreskontrakt?

 • Det åligger hyresgästen att väl vårda lägenheten samt iaktta ordning, sundhet och skick inom fastigheten.
 • Hyresgästen får ej hyra ut lägenheten i andra hand utan hyresvärden tillåtelse.
 • Hyresgästen får ej utan särskilt tillstånd uppsätta anslag, markiser, utomhusantenner, paraboler eller annat på fastigheten.
 • Hyresgästen ska sortera sina sopor efter rådande lagkrav! Det får absolut ej slängas grovsopor eller miljöfarligt avfall i fastigheten eller i soptunnorna. Detta ska hyresgästen transportera till Kavaheden.
 • Hyresgästen skall hålla lägenheten tillgänglig för sotning, rensning av kanaler samt renoveringar och sedvanligt underhåll.
 • Hyresgästen skall meddela alla skador och uppkomna fel till hyresvärden.
 • Parkeringsplatsen Tallbo
 • Hyresgästen får ej utföra annat en mindre reparationer på sina fordon (typ tändstifts- och däckbyte).
 • Hyresgästen skall ha brand och stöldförsäkring på sitt fordon.
 • Larma polis vid uppkomna stölder.

Allmänna regler på Tallbo

 • Tvättstugan skall alltid omsorgsfullt städas efter användandet. Följ övriga regler som finns annonserade i tvättstugan.
 • Sopor får endast lämnas där fastighetsskötaren anvisat. Källsortera alltid! Håll rent och plocka upp skräp som hamnar utanför kärlen.
 • Farliga djur får ej hållas av hyresgästen i fastigheten. Hundar ska hållas kopplade.
 • Kemiska produkter och avfall samt dambindor får ej spolas ner i toalett och avlopp.